DPE: Publications

Case Studies - Czech

Strategie uchovávání digitálních záznamů ve veřejném sektoru (PA): řešení potřeb PA

Ilaria Pescini, Regione Toscana

Translation: Karel Škrle, ICZ

Fenomén přeměny písemných pamětí je výsledkem nevratného procesu, kterým se změnily jak postupy, tak nástroje pro produkci a komunikaci v různých odvětvích. Primárním cílem nasazení automatických postupů pro správu dokumentů je racionalizace činností a zlepšení systému organizace ve veřejné správě.
Využívání možností informačních a komunikačních technologií spolu s racionální organizací, by mělo vést ke zvýšení výkonnosti. Jedním z hlavních cílů souvisejících s přeměnou tradičního písemného systému ve specializovaný IT systém pro správu informací jsou digitální archivy umožňující dlouhodobé uchování informací. Dlouhodobé uchovávání digitálních zdrojů je proces, jehož cílem je využívat digitální archivy v průběhu času a zaručit, že každý dokument bude dostupný, použitelný (čitelný a srozumitelný) a bude mít zachovánu svou integritu a autentičnost v dlouhodobém horizontu.

Open the Report [PDF, 119 KB], Published 16th January 2009