DPE: Publications

Briefing Papers - Czech

Svobodný software v ochraně digitálních dat

Author: Robert Neumayer, Vídeňská Technologická Univerzita

Translation: David Cigánek

Termín open source popisuje principy podpory otevřeného přístupu k procesu výroby nebo tvorby, stejně jako k produktu samotnému. Užívá se zejména v kontextu počítačového software, kde značí volnou dostupnost znalostí užitých při vytváření programů a operačních systémů. Síťové aplikace Nadace Mozilla, jako jsou Firefox a Thunderbird, představují přední příklady svobodného softwaru ve smyslu open source. Open source se často zmiňuje i v kontextu ochrany digitálních dat, poněvadž otevřené standardy zde hrají důležitou roli. Nicméně i specifikace souborových formátů a formáty dokumentů mohou být otevřené, odtud tedy odkaz k otevřeným standardům. Společně uspokojují celou řadu požadavků, ale z mnoha důvodů je nelze považovat za univerzální řešení pro ochranu digitálních dat.

Open the Report [PDF, 144 KB], Published 4th February 2009

Použití metadat ve veřejné správě

Adrian Cunningham, National Archives of Australia

Translation: Karel Škrle, ICZ

Efektivní správa obrovského množství údajů veřejné správy si žádá vývoj a nasazení robustních, udržitelných a interoperabilních metadatových struktur. Vládní instituce potřebují metadata k řízení, pochopení, zpřístupnění a uchování jejich životně důležitého informačního majetku v průběhu času a napříč oblastmi využití. Různé komunity odborníků nahlížejí na metadata rozdílně, jelikož každá komunita je jinak používá. Odborníci z ICT nahlížejí na metadata jako na data, která popisují data a datové systémy: to znamená strukturu databází, jejich vlastnosti, umístění a použití. Na druhou stranu odborníci informačního managementu pohlížejí na metadata jako na strukturované informace, jež popisují a/nebo umožňují vyhledání, řízení, kontrolu, pochopení a uchování dalších informací v průběhu času. Jinými slovy, metadata dokumentují obsah, kontext a strukturu informačních zdrojů s cílem podpořit trvalé využívání těchto informačních zdrojů.

Open the Report [PDF, 144 KB], Published 16th January 2009

Interoperabilita identifikátorů

Norman Paskin, Tertius Ltd

Objekty v digitálních sítích pocházejí z různých zdrojů, a bývají označovány různými typy identifikátorů, které jsou jim přiděleny na základě různých oficiálních nebo neoficiálních standardů nebo speciálních katalogizačních systémů. K usnadnění dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů a pro potřeby trvalého využívání a výměny informací je velmi důležité, aby uživatelé mohli používat identifikátory (a dokumenty s nimi spojené) napříč různými aplikacemi. Takováto interoperabilita identifikátorů se netýká pouze technologie, ale také dané komunity a účelu, ke kterému tato komunita identifikátory potřebuje.

Open the Report [PDF, 442 KB], Published 6th January 2009

Dlouhodobá ochrana digitálního audiovizuálního obsahu

Richard Wright, Research and Innovation, BBC

Audiovizuální (AV) záznamy z 20. století jsou ohroženy a jejich digitalizace je řešením, které s sebou přináší nový problém: jak dlouhodobě chránit digitální AV dokumenty. Současné technologie totiž nemají adekvátní řešení pro ochranu souborů s AV obsahem. Můžeme se sice inspirovat příklady dobré praxe v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat, je však třeba si uvědomit tři věci: 1) AV sbírky by měly využívat stávající technologie pro digitální knihovny a ochranu digitálních dokumentů, 2) technologie podporující multimedia je třeba dále vylepšovat, 3) technologie skladování dat a informační technologie obecně by měly časem lépe podporovat specifické požadavky AV souborů.

Open the Report [PDF, 443 KB], Published 4th November 2008

Trvalé identifikátory pro kulturní dědictví.

Emanuele Bellini, Chiara Cirinna et Maurizio Lunghi, Fondazione Rinascimento Digitale

Internetové zdroje mají omezenou životnost. Jejich identifikace a trvalé umístění je komplexním problémem, který může ovlivnit řadu technologických a organizačních problémů jako jsou citace, vyhledávání a ochrana kulturních/vědeckých zdrojů. Nejde zdaleka jen o technický problém: trvalá identifikace digitálních objektů, včetně textů, hudby, videa, obrazových a vědeckých dokumentů atp. je stále velkým problémem a ztěžuje používání internetu jako důvěryhodné platformy pro výzkum a šíření vědeckého a kulturního obsahu.

Open the Report [PDF, 450 KB], Published 4th November 2008

Ochrana digitálních dat a otevřené archivy.

Valdo Pasqui

Otevřené digitální repozitáře podporují šíření výstupů vědecké a badatelské práce. Badatelé a učitelé na vysokých školách jejich prostřednictvím volně poskytují digitální dokumenty jako doklady své činnosti, a sdílejí tak výsledky výzkumu s jinými badateli. Volnou dostupnost digitálních dat podporují především univerzity, výzkumná centra, v omezené míře i některé knihovny, muzea, archivy a další kulturní instituce. Podstatná část badatelské a akademické produkce i produkce paměťových institucí dnes již vzniká pouze digitálně a bude uložena v otevřených archivech. Otevřené archivy digitálních dat budou mít stále větší význam pro předávání kulturního a vědeckého dědictví dalším generacím. Badatelské a akademické komunity by měly věnovat pozornost dlouhodobé ochraně digitálních dat ve svých digitálních repozitářích tak, aby tyto objekty zůstaly zachovány a mohly být dále využívány a citovány.

Open the Report [PDF, 460 KB], Published 4th November 2008