DPE: Publications

Briefing Papers - Croatian

Očuvanje digitalnog gradiva i arhivi s otvorenim pristupom.

Valdo Pasqui

Translators: Arian Rajh and Hrvoje Stančić

Repozitoriji s otvorenim pristupom potiču korištenje znanstvenih i obrazovnih izvora u široj zajednici. Produkte svojeg rada u digitalnom obliku istraživači i nastavnici stavljaju na mrežu, omogućavajući zainteresiranoj zajednici slobodan pristup, dokumentirajući svoje aktivnosti i dijeleći rezultate istraživanja s drugim istraživačima. Sveučilišta, istraživački centri, knjižnice i, za ograničene dijelove zbirki, muzeji, arhivi i druge kulturne ustanove promoviraju otvoreni pristup. U budućnosti će zamjetan dio gradiva obrazovnih, akademskih i kulturnih institucija biti digitalnog porijekla i pohranjen u arhivima s otvorenim pristupom. Njihove digitalne zbirke će imati sve veći značaj za stvaranje znanstvenog i informacijskog nasljeða sljedećih generacija. Obrazovne i znanstvene zajednice trebale bi se posvetiti dugoročnom očuvanju svojih repozitorija, kako bi osigurale da će digitalni objekti biti očuvani i da će ih se i dalje moći citirati. Kontekst.

Open the Report [PDF, 170 KB], Published 27th October 2008

Očuvanje digitalnih audiovizualnih sadržaja.

Richard Wright, Research & Innovation, BBC

Translators: Željka Radovinović and Hrvoje Stančić

Digitalizacija kao rješenje za fizičku ugroženost audiovizualnih (AV) snimaka iz 20. stoljeća stvorila je novi problem: očuvanje digitalnog AV sadržaja. Posebnosti digitaliziranih AV dokumenata (veličina, format itd.), suvremena tehnologija ne prati na odgovarajući način. Temeljem dobrih iskustava mogu se dati preporuke, ali uz tri temeljite promjene: 1) AV zbirke trebaju rabiti postojeću tehnologiju za digitalne knjižnice i digitalno očuvanje; 2) tehnologija se treba unaprijediti kako bi podržavala medij temeljen na komponenti vremena; 3) masovna pohrana i opća informacijska tehnologija trebaju se unaprijediti kako bi podržale posebne potrebe AV dokumenata. Problemi.

Open the Report [PDF, 197 KB], Published 27th October 2008

Profesionalni razvoj u području digitalnog očuvanja: cjeloživotna obveza.

Ross Harvey Charles Sturt University

Translators: Ana Nemec and Tomislav Ćepulić

Zaštita i očuvanje gradiva u digitalnom obliku područja su koja se ubrzano razvijaju. Kako bi bili učinkoviti, zaposlenici koji rade na tim područjima trebali bi konstantno proširivati svoja znanja i vještine. Stručno usavršavanje sve više dostupno putem internetskih tehnologija učenja, a suradnička okolina Web 2.0 koja se ubrzano razvija nudi dodatne mogućnosti. Elektroničko učenje omogućava izobrazbu koja objedinjuje teorijski i praktični dio, značajnu za učinkovitu zaštitu i očuvanje digitalnog gradiva. Prilagoðeno je da udovoljava obvezi cjeloživotnog učenja koja se nalazi pred zaposlenicima.

Open the Report [PDF, 180 KB], Published 27th October 2008